Az Óvoda immáron több mint négy évtizede működik kis falunk, Demjén szívében. Az Intézmény kezdetektől egyetlen vegyes csoporttal rendelkezik, örökös Méhecske Csoportként éljük mindennapjainkat. Közel áll hozzánk a vegyes csoport szellemisége minden nehézségével együtt, mert hisszük, hogy már kezdetektől az élet körforgását-változását ülteti el a gyerekek szívében és lelkében. A beszokó kicsiket támogatják, istápolják a nagyobbak, akik a nevelők mellett gondoskodóan és toleránsan emelik át a kezdeti nehéz napokban aprócska társaikat. Különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy a kicsiknek minél könnyedebben és gördülékenyebben történjék a beszoktatási folyamata. A nevelési év első hónapjának teljes mértékben Ők a főszereplői, az egész csoport (beleértve a középső és nagycsoportos gyermekeket, nevelőket és szülőket egyaránt) fő feladatának tekinti, hogy megteremtsük a szeretetteljes és biztonságos, gyermekközpontú légkört a gyors beilleszkedéshez, összerendeződéshez. Szentül hisszük, hogy az alapozás, a gyökerek egészsége a legfontosabb mozzanata annak, hogy évek múltán boldog felnőtteket kaphasson a világ. Mint ahogyan azt Milly Johnson írja:

„Ha a gyökerek tönkremennek, egy virág sem tud egyenesen nőni.”

Óvodánk ugyan a főútról megközelíthető, a csoportszoba hátsó ablakai a csöndes és igen tiszta levegőjű, nyugodt udvar felé néznek. Az épület hátsó, még belsőségesebb részében van egy tágas, világos és jól felszerelt tornaszobánk, ahol sok-sok foglalkozás és tevékenység zajlik a mindennapokban. Ilyenkor életkori csoportok szerint bontjuk a meglévő vegyes csoportunkat, így mikro csoportokban, még hatékonyabban tudjuk megfigyelni, segíteni és fejlődési folyamataiban optimálisan támogatni a gyermekeket. Ezen tevékenységekről részletesebben olvashatnak oldalunkon (SZPT varázsjáték, Mozgásterápia, Néptánc, Papírszínház, Logopédia, Boldogságóra, egyéb alkalmanként megrendezésre kerülő programok). A tornaszobából nyílik egy aprócska só szoba, ami alapvetően az egyéni fejlesztéseknek és mikro csoportos beszélgetéseknek ad belsőséges és még nyugodtabb színteret.

Udvarunk egy gyönyörű, lambériás tető és oldalszerkezettel rendelkező terasszal együtt szolgálja kis neveltjeink levegő – és napfürdőzését, nagy - és finommotoros mozgásigényének kielégítését. Esős, és havazós időben, ha nem tudjuk használni az udvari részt (ahol több csúszda, mászóka, nagy homokozó, favonat, kicsi házikó, trambulin … lelhető fel), ez az esztétikus és viszonylag tágas,fedett terasz biztosítja a kinti létet.  Sok motor,roller, futó – és hagyományos bicikli várja kis használóját udvari időben s bizony a tér már kissé szűkös a „járművekkel” való közlekedés biztonságos és zavartalan kiszolgálásához. Ennek orvoslására, az Önkormányzat segítségével kialakítás alatt áll az óvodai udvar folytatásában egy Kresz Park, ahol már egy járműtároló felállításra került s megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Bízunk benne, hogy az elkövetkező nevelési évben már használhatjuk ezt a biztonságos és tágas közlekedési helyet!

 Nevelési célunk a ránk bízott gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, mely a játékon és a mozgáson alapul. Fontosnak tartjuk a környezettudatosságra nevelést és a környezet védelmét. Az elmúlt nevelési évben elnyertük a Zöldóvoda címet és mindent megteszünk annak érdekben, hogy e címet a jövőben is megőrizzük. Alapvetően Tevékenységközpontú Nevelési Programmal dolgozunk, amely sok egyéb speciális módszerrel ötvöződik és egészül ki. A 2020/21-es évtől kezdődően beillesztjük mindennapjainkba a Boldogságóra Programot és célunk, hogy a rákövetkező nevelési évben már a Boldogóvoda címmel is rendelkezzünk!   Munkánk során támaszkodunk azokra a fejlődés-lélektani kutatásokra, melyek alátámasztják, hogy az öröklött adottságoknak és a környezeti feltételeknek egyaránt fontos szerepe van az egyén fejlődésében. Messzemenően szem előtt tartjuk a gyermekek életkori sajátosságait annak érdekében, hogy a legoptimálisabban fejlődjenek azok a testi-lelki funkciók, melyek a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges képességek kialakulását biztosítják. Fokozottan figyelünk gyermekeink egyéni fejlettségére, (erős és gyenge oldal, tehetséggondozás) aktivitására, és biztosítjuk számukra az önálló tevékenykedés lehetőségét, mely környezetük sokoldalú megismerését segíti elő.

Nevelőmunkánk fontos része a szülőkkel való kapcsolattartás, mely a mindennapi kommunikáción túl kiegészül közös programok szervezésével (ünnepváró készülődés, zsibvásár, madarak és fák napja …)

  Büszkén mondhatjuk, hogy Óvodánkban a fenntartó, Községi Önkormányzat támogató jóvoltából sok egyéb fejlesztő tevékenységben és programban vehetnek részt a hozzánk járó gyerekek önköltséges finanszírozás nélkül, azaz teljesen ingyenesen! Ilyen tevékenységek a Mozgásterápia, SZPT Varázsjáték, Néptánc, Papírszínház, Tekergő Zenekar alkalmankénti műsora, Galagonya Bábszínház időszakos programjai.

Az érdeklődő szülőket szívesen látjuk, hogy betekintést nyerjenek óvodánk életébe (a honlapunkon található időpontokban), meggyőződjenek arról, hogy a pedagógiai program megvalósításának legbiztosabb erőforrása nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, az óvodapedagógusi pálya elhivatott képviselete, és korszerű pedagógiai szemléletmódja.
Pedagógiai munkánk során olyan környezetet kívánunk megteremteni, ahol a gyermekek boldog, külső kényszertől mentes óvodás éveket, a szülők biztonságot, a nevelők mindennapos megmérettetéssel kísért sikerélményt kaphatnak.

 

 

KATONA KRISZTINA (Kriszta néni)

 Óvodapedagógusként a Comenius Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán végeztem, majd Általános iskolai tanító szakon folytattam tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai karán. Magyar nyelv és irodalom szak műveltségterületet választottam, mert ez mindig közel állt hozzám.

Számomra mindig fontos volt, hogy képezzem magam, így munka mellett újra tanulni kezdtem. Az Eszterházy Károly Főiskola tanári mesterképzési szakán szereztem meg az újabb diplomát 2014-ben. Okleveles tehetségfejlesztő tanár (MA) lettem, ami által ismét jóval több tudás birtokába jutottam, amit szerettem volna kamatoztatni, természetesen a megszerzett gyakorlati tapasztalatomra is alapozva. Az új szakmai ismeretekkel még többet tudtam adni a gyerekeknek s még magasabb színvonalat tudok képviselni saját óvodámban.

2015 szeptemberétől ismét az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója voltam, közoktatási-vezető szakon, mert bővíteni szerettem volna a vezetői kompetenciákkal kapcsolatos ismereteimet, hogy képessé váljak egy intézmény vezetésére és a meglévő tudásom tovább tudjam adni az erre a pályára alkalmas fiataloknak

2019-től a Demjéni Varázs Óvoda vezetője vagyok.

Intézményvezetőként a pontosság, a feladattudat, a kötelességérzet számomra az elsődleges. Vezetői hitvallásom, egyben jövőképem, hogy egy vezető akkor végzi jól a munkáját, ha a gyermekek érdekeit mindenekfelett állónak tekinti. Ehhez magas színvonalú pedagógiai munkát kell, hogy végezzenek az óvoda dolgozói. Ehhez részemről vezetői segítséget, útmutatást és erkölcsi elismerést kapnak.

Célom, az eddigi jó légkör megtartása, amiben nagy szerepe van a toleranciának, egymásra figyelésnek, a bizalomnak, őszinteségnek. Fontos, hogy bizalommal forduljanak hozzám és csapatként működnénk együtt. Hiszem, hogy a vezető munkájának minőségét a csapat működése határozza meg! A csapat, pedig akkor tud jól működni, ha a vezetője is jól végzi a dolgát!

Óvodapedagógusként, mindig a gyermek az első számomra. A gyerekeim a tevékenységek során, mindig saját, szabad döntése alapján vesznek részt, így a különböző fejlődési sajátosságokkal rendelkező gyermekek, sajátosságaiknak megfelelően, önmagukhoz képest tudnak fejlődni. A gyerekeknek játékba integráltan tanítom meg mindazt, amire szükségük van s az életkori sajátosságainak megfelelő.

Szeretettel végzem a munkám, de határozott és felelősségteljes döntéseket hozok, mindig a gyerekek érdekeit tartom szem előtt. Eredmény és sikerorientáltság jellemez.

 

Anikó óvónéni vagyok

Vegyes életkorú csoportban végzem munkámat. Nagyon szeretem a hivatásomat.

A Nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumában elvégeztem az óvó-tanítóképzőt, a Kolozsvári Babeș Bolyai tudományegyetemen megszereztem a magyar nyelvű tanítói szakosodásomat, és nemrég 2018-ban Egerben az Eszterházy Károly Főiskolában elvégeztem az óvodapedagógus szakot.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az óvodában, kapják meg a szeretetet, biztonságot. Arra törekszem, hogy minden gyermek életkorának, egyéniségének megfelelő, differenciált fejlesztést kapjon. Célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot.

Szeretek itt dolgozni, mert a Varázs Óvoda rendkívül családias, szeretetteljes, jó a közösség, és mindig szeretnivaló kis csöppségek érkeznek ide, akikkel kíváncsian ismerkedek. Imádok a gyerekekkel lenni, velük játszani.

Minden gyerek számomra egy igazi gyöngyszem, akit féltve őrzök, tisztelek, szeretek.

A gyereknek az lenne a jó, ha úgy viselkednénk, mint egymást szerető, normális emberek, akik nem akarnak állandóan előnyökhöz jutni a másik által, hanem az egymás iránti érzelmeken alapuló, kellemes és örömteli együttélés lehetséges útjait keresik.” Vekerdy Tamás

 

Bereczné Dobos Judit vagyok,(Judit néni) feleség, három gyermekes édesanya, SZPT Varázsjáték Mester, Gyógypedagógus-Logopédus tanár és terapeuta, Óvodapedagógus.

1998-tól már óvónőként dolgoztam az Intézményben, s közben levelező tagozaton végeztem óvodapedagógusi tanulmányaimat. Munkámat nem képzettség nélkül végeztem, hiszen óvőnői szakközépiskolában szereztem érettségimet és képesítésemet Egerben, 1997-ben.

2001-ben diplomáztam a ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán óvodapedagógusként, majd még ugyanebben az évben nyertem felvételt az ELTE Báczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karára, logopédia szakra, nappali képzésrendszerbe. Ekkor a demjéni óvodától elbúcsúztam és négy évre újra iskolapadba ültem. A Bárczin 2005-ben gyógypedagógus-logopédus tanár és terapeuta képesítésre tettem szert. Ezután a Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet munkatársa lettem és logopédiai tevékenységet folytattam többek között itt, a demjéni óvodában is. Gyermekeim óvodás évei alatt több nevelési évben végeztem önkéntes terápiás munkát magán logopédiai tevékenységem mellett a Demjéni Varázs Óvodában.

2013-ban akadtam rá Dr. Gőbel Orsolya SZPT (szocioemocionális pedagógiai terápiájára). Rögtön tudtam, hogy ezt a játékot nekem teremtették, mert mindent ötvöz, amit és ahogyan a gyermekek felől érzek és gondolkodom. 2014-ben kezdtem meg SZPT tanulmányaimat s onnantól kezdve még inkább életem mozgatórugójává váltak Albert Einstein gondolatai, azaz, hogy a „ … A játék a kutatás legjobb módja” és bizony abban hiszek, hogy az életben MINDEN VARÁZSLAT!

2015-ben megszereztem varázsjáték mesteri képesítésemet s az egész nevelési évben önkéntes keretek között vezettem a demjéni óvodában egy csoportot, záró- vizsgafoglalkozásomat is itt tettem.

2019-től már megbízási szerződéssel tartok itt heti két alkalommal Varázsjátékot.

2020-tól pedig a megbízásos varázsjátékos terapeutai munkám mellett helyettesítő óvodapedagógusi státuszt is teljesíthetek, így még mélyebb szinten tudom gyermeklélektani munkámat végezni. Célom, hogy még boldogabb és egészségesebb, kreatívabban és józan paraszti ésszel gondolkodó, önértékelésében és önbecsülésében teljes leendő felnőtteket adhassunk a világnak! Ahogy a moldvai csángók is mondják, a gyermek nem más, mint a JÖVŐ!!! Hát fektessünk a jövőbe úgy, hogy az a lehető leggyümölcsözőbb legyen!

 

Huszár Lászlóné, Viki vagyok.

1999 decemberétől dolgozom az óvodában, mint dajka. 2003-ban végeztem el a dajkaképzőt. Szeretem a gyerekeket, szeretek velük bohóckodni, játszani. Hobbim a szerelés, barkácsolás.

Török Ferencné, Bea néni vagyok

2001 január 1-től dolgozom  a demjéni óvodában, mint dajka. 2003-ban végeztem el a dajkaképzőt, majd 2005-ben a gyermekfelügyelői szakot. Nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Kedvenc időtöltésem a kézműveskedés: varrás, horgolás, kötés, sógyurmázás, stb., amit a gyerekek is szívesen csinálnak. 

 

© 2024 Varázs Óvoda - Demjén